Historia

Tingvalla låg mitt i Karlstads centrum och här bildades Karlstad år 1584 av Karl IX. Det var alltså Karl IX som gav staden sitt namn i och med att han grundade en stad vid Tingvalla. Kung Karl står staty vid älven mitt emot länsresidenset.

Statyn är gjord av värmlänningen Christian Eriksson och anses av många vara bland de vackraste statyerna av de svenska kungarna. Denna staty kallas ibland av Karlstadsborna för ”Kalle på sten”. Tingvalla var ett handelscentrum och eftersom Karlstad ligger mycket väl placerat vid Vänern skeppades många råvaror ut härifrån. Också idag är Karlstad en viktig hamnstad och härifrån skeppas varor över hela världen. Tingvalla finns fortfarande kvar som en stadsdel i Karlstad. Redan på slutet av 1600-talet blev Karlstad stiftsstad.

Den stora branden i Karlstad.

Som så många andra städer i Sverige drabbades Karlstad av omfattande bränder under årens lopp. Eftersom Karlstad ligger i barrskogsområdet var det naturligt att bygga hus av trä. Dessa brann ideligen ned. Den största branden inträffade år 1865. Större delen av staden brann ner och det finns idag endast ett fåtal byggnader kvar från tiden innan branden. Branden hade ett häftigt förlopp. Om detta vittnar landshövdingens besked till regeringen. Landshövdingen skrev i telegrammet att ”Hela staden nedbrunnen – Tillståndet förtvivlat”. Kvar från 1700-talet är ett fåtal byggnader såsom domkyrkan, gamla gymnasiet och biskopsgården. Det finns fortfarande en minnestavla över branden på en fastighet på Östra Torggatan. Denna minnestavla berättar att det var just här branden uppstod.

Kvarteret Almen lyckades räddas undan den förödande branden. Detta kvarter ligger efter Älvgatan. Här återfinner man gården där Värmlands landshövdingar alltid bott. Här finns också den så kallade Doktorsgården (eftersom ett antal doktorer bott här) och Flackska gården (här bodde på sin tid borgmästare Flack) finns också kvar från tiden före branden.

Skogen

Värmland är mycket rik på den viktiga råvaran skogen. Varje år flottades enorma mängder timmer med hjälp av Klarälven från norra Värmland ner till Vänern. Vid kusten anlades många fabriker som använder skogen som råvara. På Orrholmen uppfördes ett ångsågverk vid slutet av 1800-talet. Uddeholms aktiebolag startade också en stor massa- och pappersfabrik vid Skoghall söder om Karlstad. Denna fabrik var långa tider bland de största i Sverige.