Stadsvandring

Under sommaren anordnas stadsvandringar i Mariestad med kunniga guider som berättar om olika byggnader i Gamla Stan. Några gånger per sommar är även denna guidning speciellt anpassad för barn. Exakta datum och tider går att få via stadens turistbyrå.

Men även den som inte har tid, eller lust, att följa med på en av dessa guidade visningar kan gå en stadsvandring. Detta på egen hand med broschyren ”Gamla Stan – En stadsvandring” som går att ladda hem från stadens hemsida.

Stadsvandringen startar vid en av de välbevarade garvaregårdarna som byggdes upp efter att stadsbranden brände ner större delar av staden år 1693. Idag ligger här ett vandrarhem som erbjuder ett enklare och billigare boende. Vill man ha mer bekvämligheter finns även ett flertal hotell i Mariestad att välja mellan i närheten.

Från vandrarhemmet går sedan vandringen vidare till Västerlånggatan som bjuder på ett mycket fint borgarhus vilket är byggt i karolinerstil samt Gamla Stadskällaren där det redan 1736 låg ett gästgiveri.

På Gamla torget stannar med sedan till för se statyn ”Bruksarbetaren” från 2009. Den är visserligen ny men speglar stadens historia tydligt med en man som är på väg till bruket. På detta torg finns även ett av de få husen som klarade sig helt och hållet från branden 1895.

Vandringen fortsätter mot Kyrkogatan som bjuder på jugendbyggnader, en av de äldre borgargårdarna, konstnären Bror Kronstrands hus (född 1875) och byggnaden där stadens första skola (från 1785) låg.

Nu kommer man vara framme vid Mariestads Domkyrka som är ”höjdpunkten” på stadsvandringen. En kyrka som var färdigbyggd 1625 och som under sommarmånaderna har öppet hela dagarna för de som vill komma in och titta.

Efter kyrkan går vandringen vidare längs Kyrkogatan igen där man bland annat kan se stadens första lasarett (från 1760), småhusbebyggelse som klarade sig från branden 1693 och ett hospital från 1500-talet. Härifrån tar man sedan vidare mot Prästgårdsgatan där man tydligt ser gränsen mellan de äldre byggnaderna i staden och de nyare delarna. På denna gata finns även gamla kyrkstallar som nu är ombyggda till bostäder. Via kvarteret Katten, där det finns bostäder som fint smälter in i den gamla miljön trots dess nyproduktion, tar man sig vidare till Västerlånggatan. Även här bjuds man på hela eller delar av historiska byggnader innan stadsvandringen tar slut i korsningen Rådhusgatan/Hamngatan. Där finns det hamnmagasin som det idag finns ett grafiskt museum och konstgalleri i.